Kupi to tu

www.kupitotu.com

Uvjeti korištenja

Upotrebljavajući web stranice Kupitotu.com dajete svoj pristanak na poštivanje odredbi ovog ugovora o navedenim uvjetima uporabe. Ako se sa istima ne slažete, molimo Vas da se ne koristite ovom Internet stranicom.

Kupitotu.com je web stranica u vlasništvu tvrtke Ebit IT d.o.o. (u daljnjem tekstu Kupitotu.com).

Materijali na Internet stranicama Kupitotu.com zaštićeno su autorsko pravo Kupitotu.com ili drugih pravnih osoba. Tekstovi, grafike, baze podataka, HTML kod i ostalo, intelektualno su vlasništvo tvrtke Ebit IT d.o.o ili drugih pravnih osoba te su zaštićeni Zakonom o autorskim pravima. Materijali sa Kupitotu.com, također ne smiju biti kopirani, izdavani, prevođeni, ili na bilo koji drugi način distribuirani ukoliko se ne navodi izvor.

Određena imena, grafike, obilježja robnih marki, ikone, dizajn, riječi, naslovi i fraze na Internet stranici Kupitotu.com mogu činiti zaštitne znakove, imena ili znakove usluga Kupitotu.com ili njegovih zasebnih jedinica. Izlaganje zaštitnih znakova na Internet stranici Kupitotu.com ne podrazumijeva dozvolu njihovog korištenja u bilo kakve svrhe. Svako neautorizirano kopiranje, snimanje, modificiranje te reprodukcija zaštitnog znaka i/ili ostalog sadržaja ove Internet stranice može značiti kršenje zakona o zaštitnim znakovima i/ili zakonima o kopiranju te osoba može biti podvrgnuta odgovarajućem pravnom postupku.

Kupitotu.com zadržava pravo izmjene ovdje navedenih Uvjeta korištenja izdavanjem nove verzije dokumenta koja će biti važeća od datuma objavljivanja iste na ovoj web stranici.

Kupitotu.com se odriče svake odgovornosti za bilo kakva oštećenja opreme, proizvoda i drugih stvari krajnjeg korisnika koje eventualno mogu nastati kao posljedica korištenja Internetskih stranica Kupitotu.com.

Kupitotu.com ne odgovara za štetu nastalu kao posljedica korištenja ili nemogućnosti korištenja Internet stranica Kupitotu.com.

Kupitotu.com ne može niti na jedan način jamčiti da korištenje ove Internet stranice neće biti prekinuto ili bez grešaka.

Uvjeti korištenja Internet stranica www.kupitotu.com odnose se na korištenje stranica od strane korisnika.

Korisnik je suglasan koristiti Internet stranice Kupitotu.com isključivo na vlastitu odgovornost.